Pomoc pre Hornú Nitru?

Nováky, Handlová, Prievidza: na Hornej Nitre každý deň 3 350 ľudí ťaží hnedé uhlie. Je to smutný unikát: v 21. storočí sa lignit - nekvalitné hnedé uhlie - takto neťaží nikde inde v Európe, pretože je to extrémne nákladné. Také drahé uhlie by za normálnych okolností nebol nikto ochotný kupovať. A tak, aby 3 350 baníkov neprišlo o prácu, štát ťažbu hnedého uhlia dotuje sumou okolo 100 miliónov eur ročne. Na prvý pohľad by to mohlo byť v poriadku: veď jednou z úloh štátu je pomáhať tým, ktorých živobytie je vážne ohrozené.

Ako však táto pomoc funguje?

Podpíšte petíciu

Zamestnanci baní: 3 350 ľudí

Zamestnanci baní - graf

Počet obyvateľov v regióne: 184 000 ľudí
Menej ako 2 % z celkového počtu obyvateľov

Falošná solidarita

Baník mesačne vykope v priemere 43 ton hnedého uhlia. To naložia do vagónov a pošlú do elektrárne v Novákoch, ktorá je povinná ho odkúpiť. Cena uhlia je však privysoká, a tak elektráreň produkuje stratu: štát ju dorovnáva dotáciou okolo 100 miliónov eur ročne. Mesačná podpora na jedného baníka je teda približne 2 400 eur. Lenže za svoju prácu baník dostane len 940 eur v hrubom - a na ruku dokonca iba 720 eur. Dohromady teda bane na výplaty baníkom dajú okolo 50 miliónov eur. Kam sa podeje zvyšných 50 miliónov? Nevedno. Štát sa tvári, že pomáha baníkom, no tí dostávajú len časť z celkového balíka peňazí. A keď sa pozrieme ešte bližšie, ukáže sa, že štát vlastne baníkom a celej spoločnosti skôr škodí než pomáha.

Ako sa to stalo?

Podpíšte petíciu

Počet vyťažených ton uhlia na jedného baníka za rok 2015

Vyťažené ulie - graf

Pálenie vlhkého sena

Hnedé uhlie bolo kedysi pre Slovensko dôležité ako zdroj paliva pre tepelné elektrárne. Bolo to v časoch, keď sme nemali modernejšie, ekologickejšie a v neposlednom rade aj efektívnejšie alternatívne zdroje energie. Z tony lignitu, vyťaženého pod povrchom zeme s veľkou námahou a riskujúc ľudské životy, získame približne toľko energie, koľko by sme získali spálením tony stredne vlhkého sena. Vyrábať takto energiu je žalostne neefektívne – a napokon aj mimoriadne drahé: 1 MWh energie z hnedého uhlia stojí až 110 eur, pričom elektrina z ostatných zdrojov sa dlhodobo predáva za menej ako 40 eur/MWh. Vyššie faktúry za predraženú elektrinu nie sú jediný - a zďaleka nie ten najhorší náklad, ktorý za ťažbu hnedého uhlia platíme.

Akú cenu ešte platíme za ťažbu uhlia?

Podpíšte peticiu

Cena 1 MWh energie

Cena energie - graf
Cena energie - graf

Najvyššia cena

Ťažba hnedého uhlia veľmi vážne ničí našu prírodu - a predovšetkým zdravie našich ľudí. Slovensko stále patrí medzi najznečistenejšie štáty Európy. Len samotná elektráreň v Novákoch vypustila vypúšťa v roku 2016 viac emisií CO2, ako všetky dieselové osobné autá na Slovensku dohromady! A čo je ešte horšie: spaľovaním hnedého uhlia vzniká okrem emisií CO2 dokonca 72 % celkových emisií oxidu siričitého a 8 % všetkých prachových častíc. Tieto emisie sú jednou z príčin rakoviny, srdcovo-cievnych a ochorení dýchacích ciest. Odhaduje sa, že spaľovanie uhlia spôsobí každý rok až 50 predčasných úmrtí a 500 závažných ochorení.

Vravíte si, že to treba zastaviť?

Podpíšte petíciu

Emisie CO2 na Slovensku (mil. ton)

Cena energie - graf
Cena energie - graf

Show must go on?

Napriek devastujúcim dopadom takejto ťažby hnedého uhlia ju vláda chce dotovať až do roku 2030. Hornonitrianske bane preto plánujú otvoriť nový ťažobný revír. To však vyžaduje aj odklonenie ciest, železníc a dokonca aj presunutie koryta rieky Nitry. Nový revír ohrozí podzemné vody, ba aj blízke kúpele v Bojniciach. Naviac, pre zabezpečenie výroby elektriny bude nutné do rekonštrukcie elektrárne v Novákoch investovať ďalšie desiatky miliónov eur.

Naozaj nemáme lepšiu alternatívu?

Podpíšte petíciu

Skutočná solidarita

Najlepšie riešenie je ťažbu hnedého uhlia zastaviť - a to čo najskôr. Ľudia v regióne sa takéhoto rázneho kroku prirodzene obávajú: majú strach, že sa v znečistenom regióne ocitnú úplne bez perspektívy. Ukončenie ťažby však nesmie pre región znamenať nezamestnanosť a spôsobiť chudobu. Veď ak by štát bane hoci aj okamžite zavrel, pri výške súčasnej podpory môže vyplácať baníkom mzdu v plnej výške až do roku 2030. A zo sumy súčasnej dotácie by ešte stále zostalo viac ako 600 miliónov eur – a tie by mohli byť rozumne použité na rozvoj Hornej Nitry.

Horná Nitra potrebuje lepšie cesty a vlakové spojenia. Rozvoj regiónu a jeho ľudí. Stavať na tradíciách od Baťu, cez nábytkárstvo až po kúpeľníctvo. Využiť skúseností ľudí z baníctva na rozvoj technológií geotermálnej energie. Nie umelo predlžovať ťažbu uhlia, ktorá poškodzuje prírodu aj ľudí. Dotácie do uhlia neprinášajú istoty, ale postupný úpadok. Región potrebuje progresívne riešenia, ktoré mu dajú budúcnosť.

Ako najlepšie použiť tieto peniaze?

Podpíšte petíciu

Účet za pokračovanie ťažby do roku 2030

Mzdy baníkov
-600 miliónov eur

Vyparené peniaze
-600 miliónov eur

-1 200 000 000 eur

Riešenie

1

Ako pomôžeme baníkom

Záruka životného štandardu

Na ukončenie ťažby nesmú doplatiť tí najzraniteľnejší. Preto bude štát baníkom garantovať príjem vo výške doterajšej mzdy po dobu 3 rokov. Baníci, ktorým do dôchodku ostáva 5 alebo menej rokov, budú mať možnosť nastúpiť do predčasného dôchodku.

Rekvalifikačné programy

V regióne Hornej Nitry je dnes 1300 voľných pracovných miest. Lenže zmeniť profesiu nie je možné zo dňa na deň. Baníci budú mať po dobu 3 rokov garantovaný príjem a počas tohoto obdobia im štát pomôže formou rekvalifikačných kurzov.

Špeciálne zdravotné programy

Ťažká práca v bani stojí ľudí zdravie. Baníci preto budú mať aj po ukončení ťažby zaručený nárok na špeciálne zdravotno-rehabilitačné programy, zahŕňajúce aj kúpeľnú liečbu, po dobu 5 rokov.

2

Ako pomôžeme všetkým v regióne

Rozvoj priemyslu v regióne

Horná Nitra má bohatú tradíciu obuvníckeho a nábytkárskeho priemyslu a remeselnej výroby. Výhodná poloha regiónu zároveň ponúka príležitosť napojiť sa na rastúci automobilový priemysel v okolí (JLR, KIA). Preto tu štát podporí prichádzajúce investície ako aj obnovu tradičnej výroby.

Podpora začínajúcich podnikateľov

Ľuďom, ktorí majú chuť a odvahu pustiť sa vlastnou cestou, nesmie štát prekážať. Naopak: pomôžeme im praktickým poradenstvom a predovšetkým zvýhodneným financovaním ich projektov.

Likvidácia ekologických záťaží

Pozostatky dlhodobej ťažby permanentne poškodzujú životné prostredie v regióne. Systematické odstraňovanie ich dopadu pomôže nielen prírode, ale je aj príležitosťou na vytvorenie nových pracovných miest pre bývalých baníkov.

3

Čo ešte urobíme pre región

Budovanie infraštruktúry

Kľúčom k fungujúcemu regiónu sú kvalitné cesty. Preto vybudujeme a zrekonštruujeme ťahy na Trenčín, Nitru a Žiar nad Hronom. Regiónu pomôžeme aj modernizáciou železnice na tratiach Nitra – Prievidza a Trenčín – Chynorany.

Využitie turistického potenciálu

S lepšími cestami a železnicou prichádzajú nielen investori, ale aj turisti. Horná Nitra je bohatá na množstvo vzácnych priemyselných a kultúrnych pamiatok: ich rekonštrukcia je tou najlepšou investíciou na zatraktívnenie regiónu doma i v zahraničí.

Petícia

Petíciu už podpísalo 2626 ľudí. Ďakujeme!

My, dolupodpísaní a dolupodpísané, vyzývame predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a ministra hospodárstva Petra Žigu aby

  • zabránili otvoreniu nového, 12. ťažobného poľa v bani Nováky
  • zabezpečili ukončenie dotácií na ťažbu hnedého uhlia najneskôr do konca roku 2020
  • zabezpečili spravodlivú, sociálne a environmentálne citlivú transformáciu regiónu, vrátane financovania tejto transformácie.

Petičný hárok PDF